Historie - Ladefoged-LimousineGå til indhold
Hodde Limousine
Besætningen blev etableret i 2014, hvor der blev indkøbt alvsdyr fra " Hammel Limousine "
Vi har 21 ha med græs, hvoraf 3 ha. er eng, hvor dyrene græsser ned til Varde Å


Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne
Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.
Mogens Ladefoged Copyright 2018 - 2024
Tilbage til indhold